Innovatieleider en trendsetter

Finipur is een internationale trendsetter in het aanbrengen van technische coatings en innovatieve toepassingen voor het afwerken van halffabricaten. Bij Finipur werken we samen met klanten uit alle industrieën in heel Europa. We creëren sterke partnerschappen met onze klanten, waardoor we samen met hen werken aan innovatieve oplossingen. Finipur is een bedrijf met een grote geschiedenis en de toekomst ziet er nog rooskleuriger uit dankzij onze visie om duurzaam te investeren in mensen, milieu, technologie en veiligheid.

0
A day

0
A month

0
A year

50.847454,2.345262
10
508465573,4351697
Belgium
https://www.finipur.com/marker.svg
48864716,2349014
France
https://www.finipur.com/marker.svg
,
The Netherlands
https://www.finipur.com/marker.svg
,
Germany
https://www.finipur.com/marker.svg
,
Luxembourg
https://www.finipur.com/marker.svg
,
UK
https://www.finipur.com/marker.svg
,
Ireland
https://www.finipur.com/marker.svg
,
USA
https://www.finipur.com/marker.svg
,
Finland
https://www.finipur.com/marker.svg
,
Denmark
https://www.finipur.com/marker.svg
,
Austria
https://www.finipur.com/marker.svg
,
Switzerland
https://www.finipur.com/marker.svg
,
Italy
https://www.finipur.com/marker.svg
,
Spain
https://www.finipur.com/marker.svg
,
Portugal
https://www.finipur.com/marker.svg
,
Sweden
https://www.finipur.com/marker.svg
,
Poland
https://www.finipur.com/marker.svg
,
Czech Republic
https://www.finipur.com/marker.svg
,
Romania
https://www.finipur.com/marker.svg
,
Turkey
https://www.finipur.com/marker.svg

Verkrijgbaar in:

 • Belgium
 • France
 • The Netherlands
 • Germany
 • Luxembourg
 • UK
 • Ireland
 • USA
 • Finland
 • Denmark
 • Austria
 • Switzerland
 • Italy
 • Spain
 • Portugal
 • Sweden
 • Poland
 • Czech Republic
 • Romania
 • Turkey

Finipur is sinds 1978 gespecialiseerd in de behandeling van diverse substraten

Met behulp van specifieke en unieke “afwerkingen” per artikel en per klant kunnen we aan onze klanten een R&D “à la carte” aanbieden. Daarnaast staat onze uitgebreide kennis van de nieuwste (innovatieve) materialen ter beschikking, waardoor wij een belangrijke meerwaarde kunnen betekenen voor uw product. We bieden onze (inter)nationale klanten technische oplossingen op maat aan, streven steeds een ongeëvenaarde kwaliteit na en kunnen een zeer hoge flexibiliteit binnen onze productieprocessen aanbieden.

Finipur is actief in de meest uiteenlopende industrieën : technisch textiel, interieur en outdoor textiel (tapijten, meubelstoffen, gordijnen, badkamer, keuken…), automobiel, trein, maritiem, bussen (coaches), vliegtuigen, leger , sportwereld, verpakking, schoenen, filters, dierenteelt, dakbedekking, showbusiness, isolatie, beschermkledij, tenten, babyartikelen, tuin, nonwoven , matras teek, bamboe, …

Image 1 2x

Waarom Finipur ?

+ 30 jaar ervaring

Certification iso9001 ROOD

ISO kwaliteit

Customer Development

Full service

Innovatie

Flexibel

Waarom Finipur ?

Onze missie

Als Belgisch textielbedrijf zijn we gespecialiseerd in het bewerken van een breed assortiment van textielsubstraten en zijn we reeds actief in de meest uitlopende industrieën zoals interieur, outdoor, transport, militair, schoenen, filter,… Door onze uitgebreide kennis van de nieuwste materialen zorgen wij ervoor dat de producten van onze (inter-)nationale klanten een beduidende meerwaarde verkrijgen. (“we upgrade your product”)

Omdat Finipur als toonaangevend en gewaardeerd bedrijf gezien wordt door zijn stakeholders (klanten, leveranciers, personeel, aandeelhouders ..), willen we een boeiende en inspirerend werkomgeving voor onze medewerkers creëren, streven we steeds topkwaliteit na en is binnen het bedrijf het respect voor milieu en medemens permanent aanwezig.

Finipur wil op een duurzame wijze verder groeien in de bestaande sectoren en streeft ernaar om de komende jaren nieuwe werelden te ontdekken. Het bereiken van deze aspiraties zal wel steeds dienen te gebeuren met respect voor het klimaat waar mens, milieu en veiligheid steeds in harmonie zijn met elkaar. We willen een bedrijf zijn met toekomst en daarom blijven we voortdurend investeren in onderzoek en ontwikkeling. We willen ons onderscheiden van de anderen omdat wij meer doen dan “alleen maar” bewerken van een textielsubstraat.

Wij denken mee met onze klant, zoeken mee naar korte en lange termijn oplossingen, streven ernaar om continu onze diensten te optimaliseren, trachten steeds prijscompetitief te blijven zodat onze klanten hun plaats in de globale economie kunnen behouden en/of versterken, willen steeds alert blijven zodat we belangrijke marktevoluties en trends kunnen bijhouden, trachten we steeds onze klanten op de hoogte te houden van de laatste nieuwigheden en proberen we de band met onze eindgebruikers te versterken door ervoor te zorgen dat onze klanten ons (steeds) beter leren kennen …

Finipur verdiept zich continu in onderzoek naar nieuwe materialen, processen, toepassingen, markten, diensten en kennis. Door blijvend te innoveren en partnerships af te sluiten proberen we de concurrentie steeds een stap voor te blijven. Dankzij een goed uitgerust labo en door nauwe samenwerkingsverbanden af te sluiten met zowel nationale als internationale universiteiten en labo’s, trachten wij te komen tot nieuwe ontwikkelingen en die vervolgens te testen aan de vooropgestelde eisen en/of normen.

Kortom Finipur positioneert zich als dé betrouwbare partner die er steeds naar streeft om zijn klanten “state of the art” oplossingen aan te bieden voor hun bestaande producten of nieuwe ontwikkelingen.

De constante kwaliteit bij Finipur werd bekroond met het behalen van een kwaliteitslabel (ISO 9001). Finipur is dan ook trots op dit ISO 9001:2015 certificaat, want als dienstverlener zijn we hier dagelijks mee bezig. Dit is een extra stimulans om op hetzelfde elan door te gaan en onze procedures en service iedere dag een beetje beter te maken en de procedures verder te verscherpen.

ISO 9001:2015 is een internationaal erkende norm die bepaalde eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Finipur werd hiervoor onderworpen aan externe audits. Door deze certificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem is het objectief aantoonbaar dat een bedrijf aan alle eisen van de norm voldoet en dat het bedrijf in staat is om producten en diensten te leveren volgens de gemaakte afspraken. Na afgifte van het certificaat blijft het extern auditbureau (BQA) door middel van periodieke bezoeken controleren of het systeem nog steeds aan de norm voldoet. Hierdoor wordt dan ook gestreefd naar een proces van constante verbetering.

Click here to see the ISO certificate

Historiek

Finipur is een onderneming met een rijk verleden maar met een blik op de toekomst. Al meer dan 30 jaar zijn we uw onmisbare schakel in het proces van producent tot consument. Die sterke positie hebben we te danken aan onze knowhow en onze unieke ervaring die terug gaat tot het begin van de 19de eeuw.

1908

1978

1999

2002

2007

2008

2011

2014

2015

2016

2017

Création de Steverlynck à Vichte (activité : finition des fils et tissage)

Début de l'activité d'enduction pour les tapis et les tissus d'ameublement

Début de l'impression des tissus

Début de l'activité de laminage

Acquisition de l'activité de revêtement par Finipur NV

Lancement du département finition des tapis

Travaux de rénovation majeurs mettant l'accent sur la durabilité (notamment les économies d'énergie)

Acquisition des activités de laminage Laraco NV

Enlèvement des toitures en amiante pour moderniser les halls de production

Nouveau laboratoire, bureaux et département R&D

Obtention du certificat ISO9001: 2015

People and environment

Finipur wil zich profileren als een duurzame partner, dit door met een minimum aan grondstoffen, energie en menselijke inspanning een maximum aan toegevoegde waarde te bereiken. Daarom beantwoorden wij reeds vele jaren aan alle wettelijke vereisten. Werken wij uitsluitend met grondstoffen die voldoen aan de geldende wetgevingen, investeren we in performante werktools en in een veilige werkomgeving, is er een actief milieubeleid van toepassing en worden er voortdurend nieuwe energievriendelijke processen geïmplementeerd.

Doordat Finipur het statuut van nullozer aangevraagd heeft mag er geen bedrijfsafvalwater meer geloosd worden. Al ons proceswater wordt dus 100% hergebruikt in de bestaande productieprocessen. In augustus 2012 heeft Finipur zich nog verder geëngageerd door de ondertekening van het “Charter Duurzaam Ondernemen” van de provincie West-Vlaanderen. Hierdoor wilt Finipur duurzaam ondernemen concreet vorm geven door verder te streven naar een continue verbetering van de prestaties op milieu, sociaal en economisch vlak.

Group 246

"We streven naar een veilige en milieuvriendelijke werkomgeving en zorgen ervoor dat onze medewerkers optimaal functioneren."

Gunnar Van Daele 2

Gunnar Van Daele
Managing Director - Sales

sales@finipur.eu
+32 56 78 20 11

Merlijn Velghe

Merlijn Velghe
Production Manager

quality@finipur.eu
+32 56 78 20 18

Andre Meurisse

André Meurisse
Teamleader Production

andre@finipur.eu
+32 56 96 96 40

Ronny Dewaegenaere

Ronny Dewaegenaere
Teamleader Production

rdw@finipur.eu
+32 56 78 20 13

Gregory Dewaele

Gregory Dewaele
Teamleader Production

gregory@finipur.eu
+32 56 96 96 46

Geert Geeraert

Geert Geeraert
Maintenance Manager

maintenance@finipur.eu
+32 56 78 20 14

Leen

Leen Herreman
Planning

planning@finipur.eu
+32 56 78 20 12

Janique Ponthieu

Janique Ponthieu
Production assistant

janique@finipur.eu
+32 56 96 96 41

Stijn Goossens

Stijn Goossens
HR and Financial Manager

acc@finipur.eu
+32 56 78 20 19

Karolien Vandewalle

Karolien Vandewalle
Administrative Assistant

admin@finipur.eu
+32 56 78 20 11

Partners

Om onze kennis te verbreden werken wij nauw samen met nationale en internationale universiteiten, labo’s en grondstofproducenten. Daarnaast werken wij actief mee aan nationale en internationale onderzoeksprojecten waar wij als leider of co-leider fungeren.

Image 13
Image 12
Image 11
Image 10
Image 9
Image 8